Analiza strategiczna jest najważniejszym elementem potrzebnym do stworzenia biznesplanu, a jej celem jest wybór oraz prezentacja konkretnej strategii, jaka zostanie przyjęta przez przedsiębiorstwo w celu zrealizowania wytyczonych celów. Prawidłowo przeprowadzona jest nie tylko drogowskazem do realizacji strategii firmy, ale także ogranicza ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia biznesowego.

Niezależnie od tego czy zarządzamy firmą, chcemy otworzyć własną działalność, czy też jesteśmy po prostu pracownikiem określonej organizacji, warto mieć świadomość strategii, którą ona realizuje, a także naszej roli w realizacji tejże strategii. Zanim jednak taka strategia powstanie, konieczne jest wykonanie analizy strategicznej, która pozwoli określić pozycję firmy na rynku oraz zdefiniować cel, do którego będzie dążyć. Biznesplan z kolei jest wynikową celu, który jako firma chcemy osiągnąć.

Od analizy do biznesplanu

Żadna firma nie działa w próżni. Dlatego zarządzając przedsiębiorstwem lub planując nowe przedsięwzięcie biznesowe (np. rozpoczęcie własnej działalności czy też wprowadzenie nowego produktu lub usługi na rynek w ramach aktualnie prowadzonego biznesu), warto zastanowić się, w jakim otoczeniu rynkowym działamy oraz podsumować, jakie są silne i słabe strony naszego projektu, a także szanse i zagrożenia, które mogą przesądzić o jego powodzeniu. To podstawowy element analizy strategicznej. Opierając się na tych danych – które powinny zostać podsumowane na piśmie, aby móc do nich w każdej chwili wrócić – możemy określić nasz cel i zacząć przygotowywać konkretną strategię działania. Jej rezultatem będzie biznesplan zawierający ocenę opłacalności danego przedsięwzięcia biznesowego.

Dlaczego warto mieć biznesplan?

Biznesplan to mapa przedsięwzięcia, narzędzie podsumowujące czy jest ono opłacalne lub – jeśli wymaga większych inwestycji na początku – kiedy zacznie się zwracać. Obejmuje spis celów i zadań, jakie stawia się przed firmą lub danym projektem. Jest to także dokument zawierający podsumowanie konkretnych liczb (m.in. przychodów i kosztów), które założyliśmy opierając się na wnioskach z analizy strategicznej. W dużym skrócie – biznesplan powinien dowodzić, że zakładana działalność docelowo zapewni płynność finansową oraz przyniesie zysk wystarczający na pokrycie wszelkich wydatków z nią związanych.

Postępowanie krok po kroku zgodnie z biznesplanem pomaga w lepszej organizacji pracy i zwiększa szansę na sukces biznesowy. Ponadto, odnosząc się do niego, możemy w uporządkowany sposób informować na bieżąco swoich przełożonych lub partnerów biznesowych o rozwoju przedsięwzięcia. Jeśli natomiast do realizacji biznesu potrzebujemy finansowania zewnętrznego, dobry biznesplan będzie niezbędnym załącznikiem do wniosku o kredyt lub dotację.

Analizę strategiczną warto przygotować, jeśli:

  • planujesz uruchomienie nowej firmy lub własnego biznesu;
  • planujesz realizację nowego, dużego projektu w ramach obecnej organizacji (np. wprowadzenie nowej oferty na rynek lub pozyskanie nowej, strategicznej grupy klientów);
  • prowadzisz już firmę, ale nigdy nie przygotowywałeś analizy strategicznej dla swojego biznesu – w tej sytuacji pomoże ci ona zdefiniować cele i obrać właściwą strategię działania na najbliższą przyszłość, mając na uwadze zachodzące w otoczeniu rynkowym zmiany.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

On-line only no. 25/2019

Marketing dla handlowców: Czy PR może sprzedawać?

Read more

Handlowiec na LinkedIn: Społeczny Indeks Sprzedaży

AS_24_56.jpg

Chcesz wiedzieć, czy dobrze wykorzystujesz LinkedIn do swoich działań prosprzedażowych? Sprawdź swój Social Selling Index (SSI). To bezpłatne narzędzie, które służy do mierzenia potencjału aktywności osób na tej platformie. W artykule rozkładam SSI na czynniki pierwsze i wskazuję, co warto robić, żeby mieć nie tylko wysoki SSI, ale również osiągać przy tym realne wyniki.

Read more

Marketing dla handlowców: content marketing

AS_24_52.jpg

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze sprzedażą B2B czy B2C, żaden handlowiec nie będzie polemizował z faktem, że content marketing jest przydatnym narzędziem w procesie generowania leadów. Niektórzy będą nawet twierdzić, że jedynym słusznym i efektywnym, wieszcząc kres ery cold call. Dlatego właśnie coraz więcej działów marketingu i PR ściśle współpracuje z działami sprzedaży, tworząc treści, których celem jest właśnie sprzedaż. Content marketing jest jednak techniką pracochłonną i wymagającą odpowiedniego, gruntownego przemyślenia sposobów wykorzystywania go w procesie sprzedaży, tak aby włożony w tworzenie treści wysiłek rzeczywiście się opłacił. To sztuka trudna, która nie każdemu się udaje.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement