Analiza strategiczna jest najważniejszym elementem potrzebnym do stworzenia biznesplanu, a jej celem jest wybór oraz prezentacja konkretnej strategii, jaka zostanie przyjęta przez przedsiębiorstwo w celu zrealizowania wytyczonych celów. Prawidłowo przeprowadzona jest nie tylko drogowskazem do realizacji strategii firmy, ale także ogranicza ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia biznesowego.

Niezależnie od tego czy zarządzamy firmą, chcemy otworzyć własną działalność, czy też jesteśmy po prostu pracownikiem określonej organizacji, warto mieć świadomość strategii, którą ona realizuje, a także naszej roli w realizacji tejże strategii. Zanim jednak taka strategia powstanie, konieczne jest wykonanie analizy strategicznej, która pozwoli określić pozycję firmy na rynku oraz zdefiniować cel, do którego będzie dążyć. Biznesplan z kolei jest wynikową celu, który jako firma chcemy osiągnąć.

Od analizy do biznesplanu

Żadna firma nie działa w próżni. Dlatego zarządzając przedsiębiorstwem lub planując nowe przedsięwzięcie biznesowe (np. rozpoczęcie własnej działalności czy też wprowadzenie nowego produktu lub usługi na rynek w ramach aktualnie prowadzonego biznesu), warto zastanowić się, w jakim otoczeniu rynkowym działamy oraz podsumować, jakie są silne i słabe strony naszego projektu, a także szanse i zagrożenia, które mogą przesądzić o jego powodzeniu. To podstawowy element analizy strategicznej. Opierając się na tych danych – które powinny zostać podsumowane na piśmie, aby móc do nich w każdej chwili wrócić – możemy określić nasz cel i zacząć przygotowywać konkretną strategię działania. Jej rezultatem będzie biznesplan zawierający ocenę opłacalności danego przedsięwzięcia biznesowego.

Dlaczego warto mieć biznesplan?

Biznesplan to mapa przedsięwzięcia, narzędzie podsumowujące czy jest ono opłacalne lub – jeśli wymaga większych inwestycji na początku – kiedy zacznie się zwracać. Obejmuje spis celów i zadań, jakie stawia się przed firmą lub danym projektem. Jest to także dokument zawierający podsumowanie konkretnych liczb (m.in. przychodów i kosztów), które założyliśmy opierając się na wnioskach z analizy strategicznej. W dużym skrócie – biznesplan powinien dowodzić, że zakładana działalność docelowo zapewni płynność finansową oraz przyniesie zysk wystarczający na pokrycie wszelkich wydatków z nią związanych.

Postępowanie krok po kroku zgodnie z biznesplanem pomaga w lepszej organizacji pracy i zwiększa szansę na sukces biznesowy. Ponadto, odnosząc się do niego, możemy w uporządkowany sposób informować na bieżąco swoich przełożonych lub partnerów biznesowych o rozwoju przedsięwzięcia. Jeśli natomiast do realizacji biznesu potrzebujemy finansowania zewnętrznego, dobry biznesplan będzie niezbędnym załącznikiem do wniosku o kredyt lub dotację.

Analizę strategiczną warto przygotować, jeśli:

  • planujesz uruchomienie nowej firmy lub własnego biznesu;
  • planujesz realizację nowego, dużego projektu w ramach obecnej organizacji (np. wprowadzenie nowej oferty na rynek lub pozyskanie nowej, strategicznej grupy klientów);
  • prowadzisz już firmę, ale nigdy nie przygotowywałeś analizy strategicznej dla swojego biznesu – w tej sytuacji pomoże ci ona zdefiniować cele i obrać właściwą strategię działania na najbliższą przyszłość, mając na uwadze zachodzące w otoczeniu rynkowym zmiany.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Marketing dla handlowców: E-marketing w praktyce

AS_23_40.jpg

Handlowiec i marketer to profesje, które wymagają stałej współpracy i wzajemnego wsparcia. Wspólny wysiłek jest skierowany na to, aby pozyskać klienta i osiągnąć przychód dla firmy. Zasadniczo podział ról i obowiązków jest znany, ale niejednokrotnie praktyka pokazuje, że jest inaczej. Dlatego też każdy handlowiec (ty również!) powinien znać techniki marketingowe, chociażby w zakresie e-mail marketingu, który przydaje się w kontakcie z klientami. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jak wykorzystać e-mail marketing w sprzedaży, zmień to i dowiedz się, jak podkręcić swoje sprzedażowe wyniki.

Read more

Klient nie zawsze jest najważniejszy

AS_23_36.jpg

Kiedy rozpoczynałem pracę w firmie Pruszyński zauważyłem, że jeden z handlowców przy każdym zamówieniu od jednego ze swoich największych klientów, zbiera przy okazji od niego stertę obelg, kpin i sarkastycznych komentarzy podważających jego profesjonalizm i starania. Po zamknięciu transakcji był rozbity do końca dnia. Warto nadmienić, że była to osoba niezwykle dbająca o swoich klientów…

Read more

9 zasad, dzięki którym twój cross- i up-selling będą skuteczniejsze

AS_22_47.jpg

Zwiększanie sprzedaży przy okazji... sprzedaży. Tak można byłoby w skrócie zdefiniować techniki cross- i up-sellingu. Są one tak naturalne, że czasem się ich nie zauważa w procesie obsługi klienta. Pomimo powszechności tych metod, nadal wiele osób popełnia błędy w ich zastosowaniu. Ten artykuł podpowie, jak ich uniknąć.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama