Publikacje

TA_PFIN_v2.png

Wydawca: Explanator

Kategoria: E-book

Język: Polski

Rok wydania: 2020

Cena netto: 0,00 zł

Cena brutto: 0,00 zł

Format: PDF
Objętość: 69 stron + okładka
ISBN: 978-83-65434-39-5

I. Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Czym jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?
 • Na jakie cele przysługuje dofinansowanie z Funduszu?
 • Czy dofinansowanie przysługuje wszystkim przedsiębiorcom?
 • Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?
 • Przez jaki okres przedsiębiorca może korzystać z dofinansowania?
 • Czy dofinansowanie obejmuje wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie?
 • Czy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w okresie przestoju i objętych obniżonym wymiarem czasu pracy obejmują też składki na ubezpieczenia społeczne?
 • Kwestie związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników w okresie przestoju.
 • Kwestie związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy.
 • Porozumienie w przedmiocie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu.
 • Czy wnioski o wypłatę świadczeń rozpatruje się w kolejności według ich wpływu do wyczerpania limitu środków?
 • Czy pracodawca może dokonać wypowiedzenia umowy o pracę zatrudnionym przez niego pracownikom w okresie pobierania świadczeń?
 • Czy pracodawca może wypowiedzieć umowy o pracę zatrudnionym przez niego pracownikom bezpośrednio po okresach pobierania świadczeń?
 • Formalności związane ze złożeniem wniosku o wypłatę świadczeń.
 • Wzory niezbędnych dokumentów, wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

II. Dofinansowanie udzielane przez starostę.

 • Na jakie cele może być przyznane to dofinansowanie?
 • Czy dofinansowanie do wynagrodzeń może objąć pensje wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie?
 • Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie.
 • Wysokość dofinansowania.
 • Czy dofinansowanie może być przyznane wszystkim przedsiębiorcom?
 • Na jaki okres może być przyznane dofinansowanie?
 • Częstotliwość wypłaty dofinansowania.
 • Procedura związana z udzieleniem dofinansowania.
 • Czy dofinansowanie udzielone przez starostę jest wyłączone jeżeli przedsiębiorca uzyskał na ten cel inny rodzaj pomocy publicznej?
Dodaj do koszyka

Przejdź do

Partnerzy

Reklama