„Skuteczny trening sprzedaży”

As Sprzedaży 14/2018 Tekst otwarty
AS_14_03_2.jpg

Grzegorz Radłowski w swojej książce „Skuteczny trening sprzedaży” zwraca uwagę, jak ważne są w sprzedaży takie kwestie, jak znajomość własnych talentów i rozwój kompetencji.

Skuteczny trening sprzedaży to książka o sprzedaży nie tylko dla pracowników tej branży. Dynamiczna narracja autora, pogłębiony opis wieloletnich doświadczeń sprzedażowych wzbogacony wynikami badań naukowych oraz licznymi odniesieniami do rynku polskiego sprawiają, że czyta się ją jak powieść edukacyjną. Tym, którzy nie pracują w sprzedaży, pozwala poznać świat tej branży, który tak dynamicznie funkcjonuje w międzynarodowej gospodarce każdego dnia – przecież wszyscy jesteśmy klientami różnych sprzedawców.

Dodatkowo autor pośród przewag konkurencyjnych na współczesnym wolnym rynku zidentyfikował takie przewagi, które obalają mity dotyczące nauki profesji sprzedaży. Metazadaniem tej książki jest przedstawienie kadrze zarządzającej modelu pracy przez kompetencje – ich identyfikowanie, wzmacnianie, rozwijanie oraz osadzanie w przyjętych standardach biznesowych. Stwarzanie okoliczności do podnoszenia kompetencji sprzedażowo-biznesowych przedstawicieli handlowych, doradców, agentów – to cel pracy menedżera sprzedaży oraz całej kadry zarządzającej – pisze Grzegorz Radłowski. Książka zawiera również szereg ćwiczeń potrzebnych do autorefleksji nad własnymi kompetencjami i predyspozycjami do pracy w świecie sprzedaży.

Drukuj

Zobacz również

Archiwum