"Sell it in English”, czyli język angielski dla handlowców

As Sprzedaży 16/2018 Tekst otwarty
AS_16_03_1.jpg

Pod koniec lutego na rynku ukazał się pierwszy numer dwumiesięcznika „Sell it in English”. Magazyn skierowany jest do handlowców, którzy chcieliby poprawić swoją znajomość biznesowego języka angielskiego, a tym samym osiągać coraz lepsze wyniki.

W każdym numerze czasopisma czytelnicy znajdą anglojęzyczne artykuły z narzędziami, materiałami i wskazówkami, przygotowanymi przez autorów znanych z łamów „Asa Sprzedaży”. Integralną częścią magazynu jest Toolbox – gotowe do wykorzystania narzędzia przydatne w codziennej pracy – od skryptów rozmów przez przykładowe oferty produktowe i ankiety badające potrzeby klientów po formularze – również w języku angielskim.

Z kolei na sześciu rozkładanych stronach okładki czytelnicy znajdą słowniczek angielsko-angielski z ważniejszymi zwrotami z artykułów, a także dodatkowe treści merytoryczne – kącik gramatyczny, przykładowe dialogi z zastosowaniem nowo poznanych słówek, ćwiczenia, quizy i przydatne phrasal verbs.

Więcej informacji:
www.sell-it-in-english.pl

Drukuj

Zobacz również

Archiwum