„Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju”

As Sprzedaży 12/2017 Tekst otwarty
AS_12_03_2.jpg

W czerwcu nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazała się książka „Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju”. Autorzy wskazują w niej metody i techniki ułatwiające radzenie sobie z wyzwaniami zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Osoby silne i odporne psychicznie wierzą we własne umiejętności, są otwarte na nowe wyzwania i z wytrwałością dążą do celu. Lepiej sobie radzą z potencjalnie stresującymi sytuacjami, łatwiej znoszą krytykę i nieprzychylne uwagi, a porażkę traktują jako okazję do rozwoju osobistego. Częściej też odnoszą sukces. Rozwijanie odporności psychicznej umożliwia optymalne wykorzystanie swoich umiejętności, a jej pomiar pozwala zaplanować odpowiednie wsparcie. Przedstawiony przez autorów model odporności psychicznej i kwestionariusz do jej oceny są cennymi narzędziami w procesie rekrutacji pracowników, w zarządzaniu talentami czy w planowaniu awansu. Umożliwiają także precyzyjne określenie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych. Są powszechnie stosowane w biznesie, edukacji, służbie zdrowia, sporcie i życiu społecznym.

Drukuj

Zobacz również

Archiwum