Handlowiec w delegacji

AS_21_5.jpg
no. 21/2019

Praca w sprzedaży to dla wielu handlowców praca w ciągłej podróży – od jednego klienta do drugiego. Jednak nie zawsze to, co nazywamy wyjazdem służbowym, jest nim w świetle prawa. Kiedy w przypadku przedstawiciela handlowego mamy do czynienia z delegacją, za którą należy się dieta?

Wielu handlowców to pracownicy mobilni, którzy swoje obowiązki wykonują w całości bądź w przeważającym zakresie poza siedzibą pracodawcy, a praca polega na stałym przemieszczaniu się.

Z uwagi na fakt, że taki sposób wykonywania pracy nie został wprost przewidziany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917), wielu pracodawców w sposób nieprawidłowy wprowadza, dokumentuje i rozlicza pracę tych pracowników, co niestety często okazuje się dopiero w toku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownik mobilny, czyli kto?

Definicji „pracownika mobilnego” nie znajdziemy w Kodeksie pracy. Obecnie powszechnie przyjmuje się, że pracownikiem mobilnym jest osoba, do której podstawowych obowiązków należy stałe przemieszczanie się po wyznaczonym obszarze (zatem „bycie w podróży” jest wpisane w jej rodzaj pracy). Jeśli taki pracownik (np. przedstawiciel handlowy, serwisant, przedstawiciel farmaceutyczny itp.) ma swój przypisany w umowie o pracę obszar działania, po którym stale przemieszcza się w ramach wykonywania swoich obowiązków, będzie on uznany za tzw. pracownika mobilnego.

Miejsce pracy pracownika mobilnego

Stosownie do art. 29 §1 pkt 2 Kodeksu pracy „Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: (...) miejsce wykonywania pracy”. Co bardzo istotne, w umowie o pracę jako miejsce pracy musi zostać wskazane to miejsce, w którym pracownik rzeczywiście (faktycznie) wykonuje swoje obowiązki. Jeżeli zatem praca pracownika zatrudnionego w charakterze przedstawiciela handlowego polega na stałym przemieszczeniu się po pewnym obszarze, to pracodawca w umowie o pracę zawartej z takim pracownikiem musi jako miejsce pracy wskazać ten właśnie obszar. Jeżeli część swoich obowiązków pracownik wykonuje w siedzibie pracodawcy lub w domu, także i te miejsca mogą zostać dodatkowo wskazane w umowie o pracę jako miejsce pracy.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

On-line only no. 22/2019

#ZgrupowanieAsówSprzedaży2019 – podsumowanie

ASy_1.jpg

Kolejne Zgrupowanie Asów Sprzedaży za nami. To były dwa dni intensywnych treningów sprzedażowych – od budowania marki osobistej, przez zarządzanie lejkiem, po dostarczenie klientom unikalnych doświadczeń w procesie sprzedaży.

Read more

Pozyskaj klientów premium. Poradnik nowoczesnego sprzedawcy usług

Kompas_4.2.jpg

To przewodnik, który powstał z myślą o firmach, agencjach, freelancerach i osobach oferujących usługi klientom indywidualnym. Krok po kroku, rozdział po rozdziale, przygotowuje czytelnika do współpracy z klientami premium z Polski oraz z zagranicy.

Read more

Szukając klienta. Jak rozpoznać potencjalnego nabywcę i nie wpadać w pułapkę sprzedawania wszystkim

Kompas_4.1.jpg

Jakich kompetencji będzie potrzebował handlowiec, aby skutecznie funkcjonować na zmieniającym się rynku? Czy obecnie handlowiec może działać efektywnie bez wiedzy i umiejętności z dziedziny marketingu? A jeżeli ich potrzebuje, to jakich i jak szerokich? Książka Arkadiusza Bednarskiego i Kingi Religi jest próbą znalezienia odpowiedzi na te pytania.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama