Handlowiec w delegacji

AS_21_5.jpg

Praca w sprzedaży to dla wielu handlowców praca w ciągłej podróży – od jednego klienta do drugiego. Jednak nie zawsze to, co nazywamy wyjazdem służbowym, jest nim w świetle prawa. Kiedy w przypadku przedstawiciela handlowego mamy do czynienia z delegacją, za którą należy się dieta?

Wielu handlowców to pracownicy mobilni, którzy swoje obowiązki wykonują w całości bądź w przeważającym zakresie poza siedzibą pracodawcy, a praca polega na stałym przemieszczaniu się.

Z uwagi na fakt, że taki sposób wykonywania pracy nie został wprost przewidziany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917), wielu pracodawców w sposób nieprawidłowy wprowadza, dokumentuje i rozlicza pracę tych pracowników, co niestety często okazuje się dopiero w toku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownik mobilny, czyli kto?

Definicji „pracownika mobilnego” nie znajdziemy w Kodeksie pracy. Obecnie powszechnie przyjmuje się, że pracownikiem mobilnym jest osoba, do której podstawowych obowiązków należy stałe przemieszczanie się po wyznaczonym obszarze (zatem „bycie w podróży” jest wpisane w jej rodzaj pracy). Jeśli taki pracownik (np. przedstawiciel handlowy, serwisant, przedstawiciel farmaceutyczny itp.) ma swój przypisany w umowie o pracę obszar działania, po którym stale przemieszcza się w ramach wykonywania swoich obowiązków, będzie on uznany za tzw. pracownika mobilnego.

Miejsce pracy pracownika mobilnego

Stosownie do art. 29 §1 pkt 2 Kodeksu pracy „Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: (...) miejsce wykonywania pracy”. Co bardzo istotne, w umowie o pracę jako miejsce pracy musi zostać wskazane to miejsce, w którym pracownik rzeczywiście (faktycznie) wykonuje swoje obowiązki. Jeżeli zatem praca pracownika zatrudnionego w charakterze przedstawiciela handlowego polega na stałym przemieszczeniu się po pewnym obszarze, to pracodawca w umowie o pracę zawartej z takim pracownikiem musi jako miejsce pracy wskazać ten właśnie obszar. Jeżeli część swoich obowiązków pracownik wykonuje w siedzibie pracodawcy lub w domu, także i te miejsca mogą zostać dodatkowo wskazane w umowie o pracę jako miejsce pracy.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum