Aby szkolenie się miało sens

Monika Mucha   As Sprzedaży 21/2019 Tylko on-line
AS_21_sens.jpg

Wejście na ścieżkę samorozwoju wymaga odwagi związanej z opuszczeniem bezpiecznej strefy komfortu. Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób wykonać pierwszy krok, czyli zdiagnozować swoje obszary deficytów zawodowych oraz jakimi kryteriami kierować się przy wyborze szkolenia, które pomoże je zniwelować.

Poszukiwanie obszarów deficytów zawodowych, które uniemożliwiają nam rozwinięcie pełnego potencjału zawodowego zaczynamy od określenia tzw. luk kompetencyjnych. Mianem kompetencji określamy połączenie wiedzy, umiejętności i postawy, które umożliwiają realizację określonych celów czy spełnienie określonych wymagań związanych np. ze stanowiskiem pracy. Na przykład: od dobrego handlowca wymaga się wysoko rozwiniętych kompetencji komunikacyjnych. U osób, które nie posiadają wymienionej kompetencji diagnozuje się tzw. lukę kompetencyjną, którą można zniwelować poprzez nabycie wymaganej wiedzy, przełożenie jej na praktyczne umiejętności (wiedza sprawdzona w praktycznym działaniu) oraz wypracowanie wymaganej postawy (ten komponent kompetencji cechuje się największym poziomem „odporności” na zmiany). Narzędziem idealnym do pracy z deficytami są różne formy szkoleniowe. Trzeba tylko (i aż) wiedzieć, jaką formę wybrać, aby przejść na wyższy poziom kompetencji.

W jaki sposób ustalić swoje obszary deficytów zawodowych?

Jeżeli wiemy, w jakim kierunku ma rozwijać się nasza kariera, określenie deficytów zawodowych nie jest trudne. Samodzielnie lub z pomocą doradcy zawodowego możemy zdiagnozować luki kompetencyjne, których uzupełnienie umożliwi nam podjęcie wymarzonej pracy lub podniesienie kwalifikacji na zajmowanym stanowisku.

KROK 1. Profil zawodowy na wymarzone stanowisko

Ustal listę umiejętności i zakres wiedzy, jaki jest niezbędny na danym stanowisku/w danym zawodzie. Doprecyzuj również, w jakim stopniu pożądana jest dana kompetencja, np. znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym. W tym celu możesz wykorzystać ogłoszenia rekrutacyjne, które zawierają opis pożądanych kompetencji, skorzystać z branżowej prasy i literatury lub porozmawiać z osobami pracującymi na interesującym cię stanowisku. Im więcej szczegółowych informacji uzyskasz, tym większa pewność, że określając własne deficyty nie pominiesz żadnych istotnych umiejętności.

KROK 2. Własny profil zawodowy

Stwórz listę posiadanych umiejętności zawodowych i określ zakres posiadanej wiedzy, tworząc w ten sposób swój aktualny profil kompetencji. Pracując nad listą, skup się na udzieleniu odpowiedzi na pytania:

  • Co już potrafię?
  • W jakim stopniu opanowałam/(-em) daną umiejętność?
  • Co już wiem?
  • W jakim zakresie?
  • Czy moja wiedza z danego obszaru jest kompletna?

KROK 3. Porównanie obu profili

Porównaj oba profile. Sprawdź, w jakich obszarach wiedzy i umiejętności dla wybranego stanowiska/zawodu twój profil (krok 2) nie spełnia wymogów profilu docelowego (krok 1). Dokonując porównania sprawdź, czy posiadasz wymagane umiejętności i wiedzę, a także w jakim stopniu pokrywają się one z wymogami profilu zawodowego.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum