Autor

Grzegorz Radłowski

Przez 17 lat kariery zawodowej pracował w wielu firmach polskich i zagranicznych, odpowiadając za standardy w zakresie zarządzania. Trener, zrealizował ponad 1300 dni szkoleniowych i doradczych, gdzie w obszarze zarówno operacji, jak i sprzedaży pośrednio i bezpośrednio podniósł wyniki od 5 do 22% w skali regionu i rynku, dla którego pracował. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie uczy w Center of Excellence.

Artykuły

Polecamy

Archiwum