Asy sprzedaży

AS_17_10.jpg

7 pytań o sprzedaż: Adam Pogorzelczyk

As Sprzedaży 17/2018

Otwartość na drugiego człowieka, podejmowanie najtrudniejszych wyzwań, innowacyjność i kreatywność, które pozwalają inspirować innych. Dzięki tym cechom zapisanym na „recepcie sukcesu” można odnosić sukcesy zawodowe, które przekładają się na inne aspekty życia prywatnego.

AS_15_10.jpg

7 pytań o sprzedaż: Lech Dworaczyński

Lech Dworaczyński   As Sprzedaży 15/2018

Poznaniu wyzwań stojących przed klientem, poddaniu ich rzetelnej analizie, wskazaniu możliwości podjęcia określonych działań uwzględniających dopasowaną usługę/produkt z wyliczeniem określonych korzyści dla klienta i podaniem istniejących ograniczeń. Wszystko to zrealizowane we właściwej kolejności, dla właściwych odbiorców, w odpowiedni sposób, we właściwym czasie. Zawsze pomagaj klientowi prowadzić jego biznes i wspieraj go w działaniu.

Archiwum