Asy sprzedaży

AS_22_22.jpg

7 pytań o sprzedaż: Karol Froń

Kamila Sekułowicz   As Sprzedaży 22/2019

Przedsiębiorca, mentalista, praktyk sprzedaży i zarządzania. Od 2007 r. związany z branżą telekomunikacyjną, wykonał ponad 30 000 rozmów z klientami. Autor pięciu książek o sprzedaży, wykładowca akademicki, trener Brian Tracy International w Polsce. Pomaga przedsiębiorcom i dyrektorom sprzedaży zwiększać skuteczność ich zespołów handlowych poprzez zmianę przekonań, nawyków mentalnych i rozwój umiejętności ich współpracowników.

Miron Szmytkiewicz.jpg

7 pytań o sprzedaż: Miron Szmytkiewicz

Kamila Sekułowicz   As Sprzedaży 19/2018

Otwartość na to, by uczyć się od innych, którzy osiągnęli już sukces jest ważna, ale nie zastąpi nigdy szczerze odbytej podróży w głąb siebie. Meandrując przez swoje silne i słabe strony, wyznaczajmy sobie odpowiednie cele i narzędzia do ich realizacji, a kiedy stawiać będziemy kolejne kroki w drodze na szczyt, okaże się, że sami dla siebie możemy być inspiracją do coraz prężniejszego rozwoju.

AS_17_10.jpg

7 pytań o sprzedaż: Adam Pogorzelczyk

As Sprzedaży 17/2018

Otwartość na drugiego człowieka, podejmowanie najtrudniejszych wyzwań, innowacyjność i kreatywność, które pozwalają inspirować innych. Dzięki tym cechom zapisanym na „recepcie sukcesu” można odnosić sukcesy zawodowe, które przekładają się na inne aspekty życia prywatnego.

AS_15_10.jpg

7 pytań o sprzedaż: Lech Dworaczyński

Lech Dworaczyński   As Sprzedaży 15/2018

Poznaniu wyzwań stojących przed klientem, poddaniu ich rzetelnej analizie, wskazaniu możliwości podjęcia określonych działań uwzględniających dopasowaną usługę/produkt z wyliczeniem określonych korzyści dla klienta i podaniem istniejących ograniczeń. Wszystko to zrealizowane we właściwej kolejności, dla właściwych odbiorców, w odpowiedni sposób, we właściwym czasie. Zawsze pomagaj klientowi prowadzić jego biznes i wspieraj go w działaniu.

Archiwum